સરસ્વતી સાધના સાયકલ યોજના / Saraswati Sadhana Yojana / Gujarat Yojana 2022-23

સરસ્વતી સાધના સાઇકલ યોજના ( Saraswati Sadhana Yojana 2022-23 ) અનુસુચિત જાતિની કન્યાઓ માટે છે. ધોરણ 9 માં અભ્યાસ તેમજ મુસાફરી કરતી કન્યા

Read more

આદિમ જૂથના ( પ્રીમિટિવ ટ્રાયબલ ગ્રુપ – પીટીજી ) ધોરણ 1 થી 10ના વિધાર્થીઓ અને વિધાર્થીનીઓ માટે શિષ્યવૃતિ

આ યોજના લાભ મેળવ્યા પેલા જાણો પૂરી જાણકારી આદિમ જૂથના ( પ્રીમિટિવ ટ્રાયબલ ગ્રુપ – પીટીજી ) ધોરણ 1 થી

Read more

મધ્યાહન ભોજન યોજના (Madhyan Bhojan Yojana) – Gujarat Yojana 2022-23

મધ્યાહન ભોજન યોજના 2023 (Madhyan Bhojan Yojana 2023): ભારત સરકાર તેમજ ગુજરાત સરકારના સહયોગથી ધોરણ ૧ થી ૮ ના બાળકોને બપોરે

Read more