કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય યોજના / Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Yojana / Gujarat Yojana 2022-23

કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય યોજના પછાત વર્ગ માટે આ યોજના ગુજરાત સરકારે કાઢવા આવી છે Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Yojana

Read more

ટ્રાન્સપોર્ટેશન યોજના / Transportation Yojana / Gujarat Yojana 2022-23 

સ્કૂલનાં વિદ્યાર્થીઓ માટે ટ્રાન્સપોર્ટેશન યોજના દરેક વિધાર્થી જે 1 કિલોમીટર દૂર સ્કૂલ આવેલી છે એને Transportation Yojana લાભ મેળવી શકે

Read more

વિધાદીપ વીમા યોજન /  Vidhyadeep Yojana / Gujarat Yojana 2022-23

વિધાદીપ વીમા યોજન /  Vidhyadeep Yojana / Gujarat Yojana 2022-23 આ યોજના શહેર અથવા ગામ કઈ પણ જગ્યા અભ્યાસ કરતાં

Read more

વિધાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના / Vidya Laxmi Yojana in Gujarat / Gujarat Yojana 2022-23

આ વિધાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના ગામ ભણતી કન્યાને મળશે Vidya Laxmi Yojana in Gujarat જાણો કેટલો અને કોને કોને યોજના લાભ

Read more

સરસ્વતી સાધના સાયકલ યોજના / Saraswati Sadhana Yojana / Gujarat Yojana 2022-23

સરસ્વતી સાધના સાઇકલ યોજના ( Saraswati Sadhana Yojana 2022-23 ) અનુસુચિત જાતિની કન્યાઓ માટે છે. ધોરણ 9 માં અભ્યાસ તેમજ મુસાફરી કરતી કન્યા

Read more

શાળા યુનિફોર્મ યોજના (School Uniform Scheme in Gujarat) Gujarat Yojana 2022-23

ગુજરાત સરકાર તમારા બાળકો ભણવા માટે શાળા યુનિફોર્મ યોજના (School Uniform Scheme in Gujarat) Gujarat Yojana 2022-23 જે દરેક વિધાર્થીઓ

Read more

આદિમ જૂથના ( પ્રીમિટિવ ટ્રાયબલ ગ્રુપ – પીટીજી ) ધોરણ 1 થી 10ના વિધાર્થીઓ અને વિધાર્થીનીઓ માટે શિષ્યવૃતિ

આ યોજના લાભ મેળવ્યા પેલા જાણો પૂરી જાણકારી આદિમ જૂથના ( પ્રીમિટિવ ટ્રાયબલ ગ્રુપ – પીટીજી ) ધોરણ 1 થી

Read more

મધ્યાહન ભોજન યોજના (Madhyan Bhojan Yojana) – Gujarat Yojana 2022-23

મધ્યાહન ભોજન યોજના 2023 (Madhyan Bhojan Yojana 2023): ભારત સરકાર તેમજ ગુજરાત સરકારના સહયોગથી ધોરણ ૧ થી ૮ ના બાળકોને બપોરે

Read more